شما در حال هدایت به صفحه دیگری هستید.

خرید اینترنتی و آنلاین کتاب نقشه راه تحول ديجيتال:كسب و كار خود را براي عصر ديجيتال بازنگري كنيد نوشته ديويد ال-راجرز از نشر سازمان مديريت صنعتي-ا ،در فروشگاه آنلاین صانعی علوم انساني، مديريت، بازاريابيشما در حال هدایت به صفحه دیگری هستید. ما از لحاظ محتوای آن صفحه یا عواقبی که ممکن است برای شما داشته باشد ، مسئولیت پذیر نیستیم.