شرایط و ضوابط

شرایط توافقنامه

 

کوتاه هیچ نوع تعهدی نسبت به لینکهای کوتاه شده ندارد و فقط لینک مخلوط ، اسپم و درگاه فیشینگ است که توسط کاربران گزارش می شود که با مدیریت سایت حذف می شود ، به همین منظور در بررسی لازم برای عمل آوریل لازم است.

  1. تمام لینک های ارسالی به این سرویس باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند.آدرسهایی که به هر دلیل آن قوانین را نفی می کند غیر فعال می شود. 
  2. کوتاه ممکن است دارای لینک های سایت به سایت شما باشد که هیچگونه کنترلی نسبت به محتویات یا فعالیت آن ها وجود ندارد. لزوما هیچ رابطه ای بین این سایت و سایت وجود ندارد که از این سرویس برای لینک دادن به خود یا سایر سایت ها استفاده کنید وجود دارد. در سایت نیز استفاده شده است. 
  3. لینک موجود در کوتاه ممکن است در آینده توسط خود سازنده ویرایش یا حذف شود ، کوتاه هیچ مسئولیتی در قبال استمرار همیشگی لینک شده توسط خود سازنده لینک ندارد و اجازه فعال بودن یا دسترسی به لینک ذکر شده توسط خود سازنده لینک است. 
  4. برای جلوگیری از اسپم و فیشینگ ، امکان کوتاه کردن لینک های کوتاه شده توسط دیگر سایت های کوتاه کننده لینک ، غیرمجاز و ناممکن وجود ندارد و در لیست سیاه قرار داده شده است. لیست سیاه شامل دامنه های است که به لینک های مخلوط و حاوی اسپم و فیشینگ ریدایرکت ساخته شده که هر روز در حال حاضر به روز شده است موجود است.
  5. ثبت نام و استفاده از کوتاه منوط در پذیرش قوانین فوق العاده است. استفاده از این سایت به معنی پذیرش این قوانین است. 

 

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرمان ایده آل است که فردر شما باشد